SLÅTT Er 'kje gutane
Type: Springer
Familie: ER 'KJE GUTANE
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 354
Side: 60
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Er 'kje gutane) G. 1478. Oppskr. 1962 etter minne. Slåttenamnet etter byrjinga på stevet.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde