SLÅTT Gibøspringar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR ETTER HÅVAR
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 370b
Side: 90
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER
(Gibøspringar) Ø. 541. Oppskr. 1956 etter opptak i NRK. Mo hadde slåtten etter Tor Rudningen, Lunde, Telemark.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde