SLÅTT Jotunheimen
Type: Springer
Familie: JOTUNHEIMEN
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 371a
Side: 91
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt bass og ters', 'forkjert', 'forstemt'
KOMMENTARER
(Jotunheimen) Ø. 196. Oppskr. 1929. Dahle skal ha laga slåtten.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde