SLÅTT Jotunheimen
Type: Springer
Familie: JOTUNHEIMEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 371b
Side: 93
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt bass og ters', 'forkjert', 'forstemt'
KOMMENTARER
(Jotunheimen) G. 1233. Oppskr. 1961 etter minne. Groven lærde slåtten 1924. Jfr. G. 407.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde