SLÅTT Sagafossen
Type: Springer
Familie: SAGAFOSSEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 5
Nr: 392a
Side: 136
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Sagafossen) B. 409. Oppskr. 1915. Lutro hadde lært slåtten av Lars Urheim, Kinsarvik, Hardanger, som tralla han. Men Urheim hadde høyrt bror sin, Oddmund, spela slåtten. Oddmund hadde lært han av Halvor Sagafossen, Heddal, Telemark. Denne vart kalla "Lånespelaren" eller rettare "Lodnespelaren" av di han skulle ha så fælande langt hår. Det hang i store buskar, og når han spela, hadde han det laget at han duva att og fram med kroppen. Stundom duva han så sterkt at hårtufsane rakk mest heilt i golvet.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde