SLÅTT Gravferdsslåtten
Type: Springer
Familie: GRAVFERDSSLÅTTEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 6
Nr: 445a
Side: 24
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt bass og ters', 'forkjert', 'forstemt'
KOMMENTARER
Gravferdsslåtten. Etter Brynjulv Hefte, Voss, Hordaland. B. 594, 1914.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde