SLÅTT Sivlefossen
Type: Springer
Familie: GRAVFERDSSLÅTTEN
Oppskriver: Sven Nyhus
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 6
Nr: 445b
Side: 24
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt bass og ters', 'forkjert', 'forstemt'
KOMMENTARER
Sivlefossen. Etter Lars Skjervheim, Vossestrand, Hordaland. N. 1975. Td.1488. Skjervheim lærde slåtten av Nils Borge, Voss, som hadde han beinveges frå Sjur Helgeland, Vossestrand. Han laga denne slåtten i 1880-åra. Gravferdsslåtten (445a) er tydeleg fletta inn i Helgeland sin komposisjon.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde