SLÅTT Fossegrimen
Type: Springer
Familie: GRAVFERDSSLÅTTEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 6
Nr: 445c
Side: 26
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt bass og ters', 'forkjert', 'forstemt'
KOMMENTARER
Fossegrimen. Etter Torkjell Haugerud, Bø, Telemark. G. 1370, 1961. NRK magn. 599. Anders Kjerland, Granvin, meinte at Haugerud lærde Gravferdsslåtten (455a) av Ola Mosafinn, og at han seinare bygde han ut. I opplysningane til slåttane Haugerud spela inn i NRK, er denne nemnd som "Fossegrimen etter Ola Mosafinn". Sjå elles Bjørndal og Alver: -og fela ho lét, s. 112, og Rikard Berge i Norsk Folkekultur, 1919, s. 153-155.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde