SLÅTT Fossekallen
Type: Springer
Familie: FOSSEKALLEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 6
Nr: 457a
Side: 50
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
Fossekallen. Etter Johannes Dahle, Tinn, Telemark. G. 1263, 1961. NRK magn. 53249. Jfr. Ø. 430, Ø. 545 og G. 1146. Fossekallen er ein Sagafoss-slått, og namngjeven av spelemannen Olav Ullern, Tinn. Difor er slåttenamnet nokså nytt. Fossekallen (cinclus aquaticus), også kalla elvarkall og strømstær, pip på ein sermerkt måte. Det finst motiv i slåtten som truleg skal minna om dette.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde