SLÅTT Systerslått
Type: Springer
Familie: TROLLSLÅTTEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 6
Nr: 480b
Side: 119
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER
Systerslått. Etter Hans Smeland, Seljord, Telemark. B. 150, 1911. Smeland lærde slåtten av Leiv Sandsdalen, Seljord, som hadde han frå far sin, Øystein Langedrag. Ei gruppe slåttar kalla Systerslått, Skjaldmøyslått eller Kivlemøyane er knytte til segna om systrene som uroa gudstenesta og vart mana i stein av presten. Musikalsk høyrer dei heime i ulike variantgrupper, sjå band 1 nr. 90 og 98, band 2 nr. 13, 42 og 143, band 4 nr. 254, band 5 nr. 294 og band 6 nr. 480 og 496.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde