SLÅTT Systerslått
Type: Springer
Familie: TROLLSLÅTTEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 6
Nr: 480c
Side: 119
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER
Systerslått. Etter Eilev Smedal, Seljord, Telemark. G. 598, 1936. Smedal hadde slåtten etter Kjetil Håvardson (Gibøen), Rauland.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde