SLÅTT Tru på torgon
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 6
Nr: 481d
Side: 122
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
Tru på Torgon. Etter Jon Kolbjørnsrud, Heddal, Telemark. G. 436, 1922. Torgon = kvinnenamn. Stev: "Tru på Torgon, du skal få liggja med meg kvar einaste morgon".

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde