SLÅTT Kollsrudspringar
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 6
Nr: 481e
Side: 122
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
Kollsrudspringar. Etter Jon Kolbjørnsrud, Heddal, Telemark. G. 830, 1944. Slåttenamnet etter spelemannen Olav Kollsrud, Heddal. Andre variantar: B 221 etter Ola Viken.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde