SLÅTT Naperspringar
Type: Springer
Familie: BOKKOEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 6
Nr: 486d
Side: 138
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
Naperspringar. Etter Kjetil Løndal, Tuddal, Telemark. G. 1497, 1963. Løndal lærde slåtten av Torstein Grotbekk, Heddal. Grotbekk kalla slåtten "Treskreppa", som eigenleg er namnet på ein annan slått. Slåttenamnet her er etter spelemannen Olav Naper, Fyrisdal.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde