SLÅTT Systerslått
Type: Springer
Familie: SPRINGAR
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 6
Nr: 496b
Side: 172
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt bass og ters', 'forkjert', 'forstemt'
KOMMENTARER
Systerslått. Etter Åsmund Groven, Lårdal, Telemark. G. 443, 1944. Jfr. Ø. 531. Åsmund Groven hadde lært slåtten av Hans Smeland, Seljord. Systerslåtten er truleg ein av Kivlemøyslåttane. Jfr. 480b.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde