SLÅTT Markensmåndagen
Type: Springer
Familie: GRIMELIDEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 6
Nr: 516e
Side: 273
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
Markensmåndagen. Etter Olav Fyrileiv, Heddal, Telemark. G. 417, 1944.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde