FOLK TUNE Beitohaugen
Type: Springer
Family: BEITOHAUGEN
Person: Sven Nyhus
WORK Hardingfeleslåtter
Volume: 7
No: 540
Page: 111
SEE OTHER FOLK TUNES
From the same family:
None
With the same tuning
TUNING


COMMENTS
Beitohaugen. Etter Engebret Beitohaugen, Øystre Slidre, Valdres. N. 1977. Td. 997. Jfr. Td. 136. Felestillet vert i Valdres kalla trolIstemt. Engebret Beitohaugen kjende ikkje meir enn tre låttar til som går på dette stillet. Ein av dei er "Tomasklukkelåttn". Slåtten Beitohaugen er den einaste vi heilt sikkert veit at Nils Beitohaugen, far til Engebret, har laga. Sjå Nils T. Tørto i Tidskrift for Valdres historielag, 1963 s. 30.

See notes

Name Source Born Deceased District Place From the same source