SLÅTT Grålysing
Type: Springer
Familie: GRÅLYSING
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 7
Nr: 559
Side: 123
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Det grønne stillet'
KOMMENTARER
Grålysing. Etter Ola Bøe, Vestre Slidre, Valdres. G. 1589, 1965. NRK magn. 51237. Dette felestillet heiter i Valdres "det grøne stille" der e-strengen er stemt ned til h. Ola Okshovd skal ha spela 5 springarar på dette stillet (B. Anmarkrud). To slike springarar fins i band 4, nr. 151 og 157. Den siste er kalla Ljosblått (Ljøsblått), eit namn som helst blir brukt om stillet g - d, - a, - d.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde