SLÅTT Springar etter per haugset
Type: Springer
Familie: SPRINGAR ETTER PER H
Oppskriver: Sven Nyhus
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 7
Nr: 562
Side: 125
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Det grønne stillet'
KOMMENTARER
Springar etter Per Haugset. Etter Ola Bøe, Vestre Slidre, Valdres. N. 1977. Td. 1468. Andre variantar: G. 1792, 1960, etter Ola Bøe.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde