SLÅTT Springar på oppstilt tenor
Type: Springer
Familie: SPRINGAR PÅ OPPSTILT
Oppskriver: Sven Nyhus
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 7
Nr: 596
Side: 143
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Oppstilt ters (tenor)', 'forstemt', 'halvt forstemt', 'halvgråing'
KOMMENTARER
Springar på oppstilt tenor. Etter Ole O. Berget, Flesberg, Numedal. N. 1978. Td. 1543.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde