SLÅTT Geitehytten ii
Type: Springer
Familie: GEITEHYTTEN II
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 7
Nr: 622
Side: 158
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
Geitehytten II. Etter Kjetil Løndal, Tuddal, Telemark. G. 1892, 1972. NRK magn. 54290. Løndal hadde slåtten etter Anund Haugan, Heddal, som igjen hadde han frå Olav Fyrileiv og Jon Kolbjørnsrud, same stad. Slåtten er ei form av "Guro Lomodden". Jfr. band 6 nr. 509. Namnet etter Leif Geitehytta, Sauland, jfr. band 6 nr. 513c.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde