SLÅTT Våryra
Type: Springer
Familie: VÅRYRA
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 7
Nr: 635
Side: 169
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER
Våryra. Av og etter Eivind Groven, Lårdal, Telemark. G. 1863. NRK magn. 1905. "Kvar stilling har sin bestemte karakter. Den fremhever sterkt bestemte kombinasjoner i harmonikken. Og da var det jo klart, at hvis eg kunne finne nye felestille, så kunne eg på grunnlag av det kanskje også finne nye klangkombinasjonar. Det gjorde eg faktisk i Våryra .... " (Eiv. Groven i intervju med Y. Daliot 1969-71).

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde