SLÅTT Margit langerud
Type: Halling 6/8
Familie: MARGIT LANGERUD
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 7
Nr: 165
Side: 211
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
Margit Langerud. Etter Kjetil Løndal, Tuddal, Telemark. G. 1897, 1972. NRK magn. 54290. Jfr. Td. 1667. Slåtten er etter Ole Olsen Kolsrud, Heddal (1827-1902). Løndal lærte han av Anund Haugan, Heddal. Jfr. band 1 nr. 101, og dette bandet nr. 152.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde