SLÅTT Knebukseslåtten
Type: Halling 6/8
Familie: KNEBUKSESLÅTTEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 7
Nr: 166
Side: 212
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
Knebukseslåtten. Etter Kjetil Løndal, Tuddal, Telemark. G. 1895, 1970. NRK magn. 54290. Slåtten er i form etter Ole O. Kolsrud, Heddal. Løndal lærte slåtten av Anund Haugan, Heddal. Jfr. band 1 nr. 110.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde