SLÅTT Sumarmorgon
Type: Halling 6/8
Familie: SUMARMORGON
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 7
Nr: 177
Side: 219
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Ingen
FELESTILLE


KOMMENTARER
Sumarmorgon. Av og etter Eivind Groven, Lårdal, Telemark. G. 1861. NRK magn. 52964. Groven laga slåtten i 1953. "...I slåttane Brønnslåtten (nr. 636) og særleg i Sumarmorgon har eg ... laga eit felestille som krev at ein spelar i d-moll, men det blir svært mange fine avskugningar på grunn av felestillet, avskugningar og kombinasjonar som ikkje er kjende før i hardingfeleslåttane." Groven i intervju med Y. Daliot 1969-1971.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde