SLÅTT Gangar etter kolsruden
Type: Halling 2/4
Familie: FLØTHAUGEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 7
Nr: 162a
Side: 220
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
Gangar etter Kolsruden. Etter Kjetil Løndal, Tuddal, Telemark. G. 1894, 1972. NRK magn. 54290. Løndal lærte slåtten av Anund Haugan, Heddal. Jfr. band 3 nr. 161.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde