SLÅTT Førnesbrunen
Type: Halling 2/4
Familie: FLØTHAUGEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 7
Nr: 162b
Side: 221
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER
Førnesbrunen. Etter Johannes Dahle, Tinn, Telemark. G. 1882, 1970. NRK magn. 954. Jfr. band 3 nr. 161.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde