SLÅTT Gjermundhallingen
Type: Halling
Familie:
Oppskriver: Olav Sæta
VERK Slåtter for vanlig fele
Bind: 1
Nr: 17a
Side: 72
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER
"Denne leiken vilde'n Ivar Kleiven ofte ha når Hansliguten kom inn på Kleiven sjå'm Ivar". Slåtten skal ha fått navn etter en omreisende salmaker (Eide 1974, s. 17). Felestillet kalles Gjermund-stillet og brukes ikke på andre slåtter i Ottadalen.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde