SLÅTT Gjermundhallingen
Type: Halling
Familie:
Oppskriver: Olav Sæta
VERK Slåtter for vanlig fele
Bind: 1
Nr: 17b
Side: 73
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde