SLÅTT Stortuspen
Type: Halling
Familie:
Oppskriver: Olav Sæta
VERK Slåtter for vanlig fele
Bind: 1
Nr: 6d
Side: 116
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde