SLÅTT Gammel-steinin
Type: Halling
Familie:
Oppskriver: Olav Sæta
VERK Slåtter for vanlig fele
Bind: 1
Nr: 21b
Side: 147
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER
Nystugun lærte leiken av Gammel-Ringnesen.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde