SLÅTT Finn-marte
Type: Halling
Familie:
Oppskriver: Olav Sæta
VERK Slåtter for vanlig fele
Bind: 1
Nr: 21e
Side: 148
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER
Navnet Finn-Marte brukes ellers om nr. 178. Det kan være en glipp her.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde