SLÅTT Springdans
Type: Halling
Familie:
Oppskriver: Olav Sæta
VERK Slåtter for vanlig fele
Bind: 1
Nr: 41f
Side: 202
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
På et annet opptak (Td 2818) kaller H.F. leiken Auggedalin.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde