SLÅTT Springdans
Type: Springer
Familie:
Oppskriver: Olav Sæta
VERK Slåtter for vanlig fele
Bind: 1
Nr: 126a
Side: 282
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
Fjellhammer kaller slåtten "Krukedansen" (Td 2844).

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde