SLÅTT Springdans
Type: Springer
Familie:
Oppskriver: Olav Sæta
VERK Slåtter for vanlig fele
Bind: 1
Nr: 127b
Side: 283
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde