SLÅTT Vetl-imbert-springdansen
Type: Springer
Familie:
Oppskriver: Olav Sæta
VERK Slåtter for vanlig fele
Bind: 2
Nr: 134f
Side: 307
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
Vetl-Imbert Skæilla (Imbert Skallen) var spelemann fra Skurdal. Denne varianten fra midtdalen viser klare avvik fra samtlige norddalsvarianter.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde