SLÅTT Gammel-skrinden
Type: Springer
Familie:
Oppskriver: Olav Sæta
VERK Slåtter for vanlig fele
Bind: 2
Nr: 166b
Side: 337
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER
Skrinde, gardsnavn i Skjåk.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde