SLÅTT Springdans
Type: Springer
Familie:
Oppskriver: Olav Sæta
VERK Slåtter for vanlig fele
Bind: 2
Nr: 251
Side: 458
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde