SLÅTT Marsj
Type: Halling
Familie:
Oppskriver: Olav Sæta
VERK Slåtter for vanlig fele
Bind: 2
Nr: 33
Side: 514
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde