SLÅTT Kvernahallingen
Type: Halling
Familie:
Oppskriver: Olav Sæta
VERK Slåtter for vanlig fele
Bind: 3
Nr: 15
Side: 90
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde