SLÅTT Pols etter loms-jakup
Type: Springer
Familie:
Oppskriver: Olav Sæta
VERK Slåtter for vanlig fele
Bind: 3
Nr: 137
Side: 262
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde