Felestille 1
Vanlig stille

(2417)

Låg bass / nedstilt bass

(654)

Nedstilt kvint og bass / ljøsblått / huldastille
(52)

Trollstille / huldrestille /
nøringstille /grålysingstille
(74)

Nedstilt bass og ters / forkjert / forstemt
(21)

GORO

(34)(19)

Oppstilt ters (tenor) / forstemt / halvt forstemt /halvgråing
(56)(9)

Det grønne stillet

(4)

(2)

(2)

(2)

(1)

(1)


(1)


(1)


(1)


(6)


(1)