Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord: jordeiere

Antall treff: 1


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 48
  • The gentry, 1540-1640
  • H.R. Trevor-Roper
  • Published for the Economic History Society by Cambridge University Press 1953

Vis alle treff i Oria - Hovedside