Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord: spillteori

Antall treff: 1


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 452
  • Game theory
  • Michael. Maschler ; Eilon. Solan ; Shmuel. Zamir
  • Cambridge University Press 2013

Vis alle treff i Oria - Hovedside