Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 1116

Antall treff: 1


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 49
  • Rett kurs : ut av fengselet
  • Hildegunn Sagvaag 1955- ; Arne Endresen 1964- ; Harald. Høie ; Marie Smith-Solbakken 1959- ; Bente. Hjelm
  • Hertervig akademisk 2009

Vis alle treff i Oria - Hovedside