Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 1120

Antall treff: 2


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 28
  • Straff som virker : mindre kriminalitet - tryggere samfunn
  • Norge Justis- og politidepartementet ; Politidepartementet (Norge, tyskokkupert område, 1940-1945) ; Justisdepartementet (Norge, tyskokkupert område, 1940-1945) ; Norge Justis- og beredskapsdepartementet
  • Justis- og politidepartementet 2008

Vis alle treff i Oria - Hovedside