Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 145

Antall treff: 2


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 16
  • Spedalske og norsk lov
  • Kirsti Lothe Jacobsen 1948-
  • Universitetsbiblioteket, Det juridiske fakultetsbibliotek 2007

Vis alle treff i Oria - Hovedside