Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
Søk på emneord med L-nummer: 843

Antall treff: 5


Søk på emneord

Søkeord:
Eksempel: avtalerett
(Automatisk trunkering)

Søk på L-nr

Søk på sekvens av L-nr
fra til

Viser 1 til 10 av 350
  • Strafgesetzbuch und Nebengesetze
  • Tyskland ; Tyskland (forbundsrepublikk) ; Tyskland (demokratisk republikk) ; Tyskland (område okkupert av de allierte, 1945-1955)
  • 2 versjoner

Vis alle treff i Oria - Hovedside