Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
  • (Ledig). [1513 - 1519]