Juridiske emneord Systematisk register for rettsvitenskap
  • (Ledig). [1595 - 1599]